Installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in een bedrijf

Na het besluit van de Europese Commissie om de natuur te beschermen, zijn elektrische voertuigen meer en meer in opkomst. Zij veroveren het merendeel van de huidige markten en de fabrikanten schakelen over op dit nieuwe model. Maar deze machines hebben een betrouwbare en constante energiebron nodig. En omdat ze op elektrische stroom werken, moeten ze worden opgeladen voordat de batterijen leeg zijn. Daarom wordt aanbevolen een oplaadstation te installeren. Maar waarom zou u het in uw bedrijf toepassen?

Wat is een oplaadpunt voor elektrische voertuigen?

Een elektrisch oplaadpunt is een apparaat waarmee voertuigen kunnen worden opgeladen wanneer hun accu leeg is. Hoewel de nieuwe regelgeving vrij recent is, bestaan oplaadstations al sinds het einde van de 19e eeuw. Het was in de Verenigde Staten dat het eerste oplaadstation in gebruik werd genomen door de firma NEMA. Maar het duurde enkele uren om de voertuigen op te laden. Het concept van elektrische auto's kwam in die tijd niet van de grond, omdat mensen te veel haast hadden en geen tijd hadden om te wachten op een oplaadbeurt die uren duurde. Het duurde enkele jaren voordat we een revolutie op dit gebied zagen. De fossiele brandstoffen moesten immers een aanzienlijk dieptepunt bereiken voordat de regeringen zich op hernieuwbare energie gingen richten. Verschillende ontwerpers en fabrikanten van voertuigen hebben oplaadstations ontwikkeld die een auto in recordtijd kunnen opladen. Dit voorkomt lange wachttijden en beperkt stroomonderbrekingen. Maar om deze laadstations te installeren, moet u een beroep doen op de diensten van een installateur van laadstations voor elektrische auto's. Volg de link om er een te vinden.

Waarom een oplaadstation installeren in uw bedrijf?

Tegenwoordig rijden veel mensen liever in een elektrische auto dan in een auto met verbrandingsmotor. Deze tendens doet zich voor met de nieuwe wetsontwerpen die worden aangenomen. De leiders van de Europese landen zijn zelfs van plan om tegen 2032 volledig groen te gaan. Maar ook al duurt dat nog tien jaar, de autofabrikanten zijn nu al bezig hun markten voor te bereiden om aan deze nieuwe wetten te voldoen. Om dat te bereiken, rijden de meeste professionals in een elektrische auto. De installatie van laadstations voor elektrische voertuigen in bedrijven maakt het leven van de werknemers in het algemeen gemakkelijker. Zij hoeven zich geen zorgen te maken dat hun brandstof op een bepaald moment opraakt. Hun voertuigen kunnen aan het oplaadpunt voor elektrische voertuigen staan terwijl ze werken. Deze oplossing wordt door verschillende bedrijven in de stad en in de voorsteden toegepast. De installatie van deze oplaadstations voorkomt ook tekorten aan energie en grondstoffen. Als werknemers thuis niet kunnen opladen, kunnen ze dat op het bedrijf doen. Bovendien moedigt de regering de overschakeling op groen aan. Vooral omdat bedrijfsvoertuigen deze trend ook moeten volgen.

Hoe installeert u een oplaadstation in uw bedrijf?

Om een laadpaal te installeren, moet u een beroep doen op de diensten van een installateur van laadstations voor elektrische auto's. Niet iedereen heeft de informatie en de kennis om dit te doen. Het is beter om dit werk aan een professional over te laten. Strikte voorschriften moeten worden nageleefd en de veiligheid van de kleine elektrische centrale moet worden gewaarborgd. U gaat niet één paaltje plaatsen op uw bedrijfsparking. Dit is de belangrijkste reden om een professional in te schakelen. Maar er is ook de materiële en verificatie kant. De vakman kan immers de geschikte materialen voor de installatie vinden. Dankzij zijn kwalificaties kan hij overal in Frankrijk werken. U kunt een gratis prijsopgave krijgen als u de kosten van de installatie wilt evalueren. Zodra de paal is opgehangen, biedt de vakman u ook een follow-up- en dienst na verkoop in geval van defecten of storingen.

Plan du site