Hoe moet je je gedragen als je ontdekt dat je auto in beslag is genomen?

Wie is er nooit bang geweest om zijn auto niet op dezelfde plaats te vinden als de laatste keer dat hij geparkeerd stond? Het kan gestolen zijn, wat zeldzaam is gezien de grootte van dit object, maar het is zeker in beslag genomen. Wat moet u doen als uw auto in beslag is genomen?

De eerste reflexen van een slachtoffer van een in beslag genomen voertuig

De wet bepaalt dat een auto in beslag kan worden genomen als er in strijd met de wet mee wordt gereden of als hij in strijd met de wet wordt geparkeerd. Daar zijn veel redenen voor, zoals het blokkeren van de weg, het hinderen van het parkeren, het overschrijden van de maximumsnelheid, of het niet voldoen aan de technische controle. In het algemeen beslist een gerechtelijke politieagent om een auto in beslag te nemen. De politieprefect van Parijs is bevoegd om deze interventie in de hoofdstad te gelasten indien het voertuig zich op een geklasseerd terrein bevindt. Het eerste wat u moet doen, is uitzoeken naar welke inbeslagnemingsplaats de auto is gebracht. De beste manier om dit te doen is contact op te nemen of te bellen met de gendarmerie of de politie in uw regio. De bestuurder zal aan de hand van de nummerplaat weten waar zijn voertuig is geplaatst. Wie een auto uit zijn huis laat weghalen, kan via deze link een nummer krijgen voor de Parijse opslagplaats. Als alternatief kunnen zij onlinediensten raadplegen waarmee zij zelf kunnen nagaan of hun voertuig is verzonden. Indien de eigenaar echter tijdens de inzameling niet aanwezig is, moet hij daarvan binnen vijf werkdagen in kennis worden gesteld.

Hoe krijg ik mijn in beslag genomen voertuig terug?

Het wordt sterk aanbevolen dat u uw auto zo snel mogelijk ophaalt om de boetes en kosten van inbeslagname te beperken. De bestuurder heeft namelijk 15 dagen respijt om naar de plaats van inbeslagneming te gaan voordat het voertuig wordt geacht te zijn achtergelaten en in aanmerking komt voor sloop of verkoop. Deze termijn wordt verkort tot 10 dagen indien de marktwaarde ervan onvoldoende wordt geacht. Het zal vernietigd worden als dat gebeurt. Er zijn twee scenario's: ofwel in aanwezigheid van de eigenaar, die de operatiekosten zal vereffenen door middel van een schriftelijke verbintenis tot betaling, ofwel in zijn afwezigheid en met betaling van de bewaringskosten. Het is ook belangrijk te weten dat een auto die niet binnen drie dagen na inbeslagneming wordt opgeëist, aan de bestuurder kan worden teruggegeven zoals hij is of kan worden gesloopt als hij niet langer verkeersgeschikt blijkt te zijn. Anderzijds is een besluit tot opheffing van de inbeslagneming niet langer van toepassing. Deze stappen moeten tot op de letter worden gevolgd voor wat een verhuizing auto Parijs ondergaat en door het betalen van de juiste kosten.

De inbeslagnemingsrechten die de particulier moet betalen

Het slachtoffer van de verwijdering moet een vaste boete betalen die varieert naar gelang van de plaats van de inbeslagneming. Daartoe betaalt hij de immobilisatiekosten, de kosten van de voorbereidende handelingen, de expertise indien die bestaat, de verhuiskosten en de dagelijkse bewaringskosten. De kosten van bewaring zijn afhankelijk van de regio waar de inzameling plaatsvindt. De zaak van een in beslag genomen auto in Parijs is duurder dan in andere steden. Het is van essentieel belang te weten dat straffen van drie maanden gevangenisstraf en duizenden euro's aan boetes zullen worden opgelegd aan eenieder die de inbeslagneming van zijn auto belemmert, alsmede het risico van, onder meer, schorsing van het rijbewijs voor maximaal drie jaar en vermindering van zes punten. Er kan echter wel een vordering worden ingesteld als het voertuig gedurende de tijd dat het in beslag is genomen, beschadigd is geraakt. Het volstaat dit te vermelden op het ter plaatse verstrekte register en deze klacht terug te zenden aan de juridische dienst van de prefectuur.

Plan du site